Thuis in alle facetten van het aanbestedingsrecht.

AANBESTEDINGSRECHT

Wij zijn thuis in alle facetten van het Europese en nationale aanbestedingsrecht. Naast een uitgebreide advies- en procespraktijk is Croon advocaten in het bijzonder actief in het opzetten en begeleiden van aanbestedingsprocedures.

Overheden zijn al snel verplicht om opdrachten via aanbestedingsprocedures in de markt te zetten. Private partijen zijn hiertoe niet verplicht, maar kunnen hier wel voor kiezen. Marktpartijen die in deze opdrachten geïnteresseerd zijn komen hierdoor ook al snel in aanraking met het aanbestedingsrecht. Het aanbestedingsrecht is van toepassing op alle soorten opdrachten.

Wij hebben onder andere ervaring met:

 • Diensten:  zorg, schoonmaakdiensten, verhuisdiensten, cateringdiensten, ontwikkel- en selectietrajecten, detachering, groenonderhoud, afval, facilitair, bereddering, architectendiensten en ingenieursdiensten;
 • Leveringen: computers, multimediaschermen, medische apparatuur, trams en metro’s, kogelvrije vesten;
 • Werken:  nieuwbouw of renovatie van gebouwen, de aanleg van metro- en tramlijnen, tunnels en wegen, installaties en windmolenparken.

Aanbestedingsgeschillen

Helaas komt het geregeld voor dat een aanbestedingsprocedure uitmondt in een kort geding. In deze procedures staat Croon advocaten zowel inschrijvers als aanbestedende diensten bij.

De geschillen ontstaan over een breed scala aan onderwerpen. Denk hierbij aan geschiktheidseisen zoals (VCA-)certificaten of referenties, mogelijk abnormaal lage inschrijvingen, de beoordeling van de kwalitatieve gunningscriteria of de motivering van de gunningsbeslissing.

Vraag je je als inschrijver af of een beslissing van de aanbesteder terecht is? Heb je als aanbesteder een dagvaarding ontvangen en vraag je je af hoe sterk je staat? Croon voert een eerste quickscan uit zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. Partijen weten daardoor snel of het zinvol is om naar de rechter te gaan of andere stappen te zetten.

Opzetten en begeleiden aanbestedingsprocedures

De keuze voor het type aanbestedingsprocedure en de toe te passen selectie- en gunningscriteria is vaak maatwerk en sterk afhankelijk van de opdracht die in de markt wordt gezet.

Kies je voor een niet-openbare procedure om het aantal inschrijvers te beperken of het innovatiepartnerschap om een innovatieve oplossing te verkrijgen? Met de concurrentiegerichte dialoog is het als aanbestedende dienst mogelijk om tijdens de aanbestedingsprocedure samen met de markt te bepalen welke oplossing het beste in de uitgevraagde behoefte kan voorzien.
Wij hebben veel ervaring met het opzetten en de begeleiding van de verschillende Europese en nationale aanbestedingsprocedures.

Advisering

Croon advocaten adviseert over vragen van uiteenlopende aard.

Denk bijvoorbeeld aan vragen van aanbestedende diensten bij het opzetten van een aanbesteding:

 • Wanneer is sprake van een aanbestedingsplicht?
 • Welke aanbestedingsprocedure is het meest geschikt?
 • Welke termijnen gelden er?
 • Is sprake van een uitzondering zodat specifieke termijnen of bepalingen niet van toepassing zijn?
 • Welke gegevens dienen aan inschrijvers te worden verstrekt?

Nadat de opdracht in de markt is gezet kunnen bij zowel aanbestedende diensten als inschrijvers vragen rijzen als:

 • Voldoet een inschrijving aan de gestelde minimumeisen?
 • Is voldaan aan de geschiktheidseisen?
 • In welk geval mag een aanbieding worden aangevuld?
 • Welke informatie uit de inschrijving van een andere inschrijver is vertrouwelijk?

Het spreekt voor zich dat maatwerk nodig is. Wij denken in alle gevallen graag mee.

Gebiedsontwikkeling

Croon advocaten adviseert over mogelijke (PPS) samenwerkingsvormen, stelt ontwikkelingsovereenkomsten op en begeleidt waar nodig de aanbesteding van overeenkomsten voor gebiedsontwikkeling.