Advocaten

Het team van Croon advocaten

  • mr. ir. Daniel Santurio González
  • mr. Nienke Keus - Goldberg
  • mr. Birgit Le Haen - de Croon
  • mr. Georg Huith
  • mr. Eveline Snijders - van Erp
  • mr. ir. Martijn Claassen
  • mr. ing. Misha Leppers
  • mr. Mark van Rhijn
  • mr. Tjinta Terlien
  • mr. Giulia van den Beuken