Birgit Le Haen heeft veel ervaring in het bouw- en aanbestedingsrecht en de gebiedsontwikkelingspraktijk. Zij heeft voor veel grote projecten de aanbestedingsstukken en contracten opgesteld en de aanbestedingsprocedure begeleid. Met regelmaat vertegenwoordigt zij cliënten in arbitrage of bij de civiele rechter.

Birgit werkt graag in een team samen met de opdrachtgever. Dicht op het werk, de ontwikkelingen en actuele issues. Haar toegankelijkheid en kennis van zaken maakt haar de vaste juridische vraagbaak en sparringpartner van cliënten. Zij kan juridische issues snel beheersen, op maat adviseren en koers houden op het gewenste eindresultaat.

Voorervaring

Advocaat bouw- en aanbestedingsrecht, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Den Haag, 1999 – 2009

Opleiding

Universiteit Leiden, Nederlands Recht

Bijzonderheden

  • Redactielid ‘Bouwrecht Kluwer’
  • Co-auteur SDU Commentaar Aanbestedingsrecht

Recente zaken

  • Renovatie en uitbreiding Mauritshuis
  • Renovatie metro Oostlijn, Gemeente Amsterdam
  • Arbitrage installaties Containerterminal Tweede Maasvlakte