Bouwrecht

Bouwrecht

Croon advocaten is gespecialiseerd in het civielrechtelijk bouwrecht, in de breedste zin van het woord. Wij kunnen u begeleiden bij het opstellen van contracten, adviseren over de uitleg daarvan en u zonodig bijstaan in een geschil.

 

Opstellen contracten

Croon advocaten stelt bouwcontracten op, van traditionele contracten gebaseerd op de UAV 1989 of de Stabu, tot geïntegreerde contracten (Design & Build; Design, Build & Maintain; Design, Build, Finance & Maintain), al dan niet gebaseerd op de UAV-GC 2005. Uiteraard worden ook de gestandaardiseerde contracten volledig afgestemd op uw specifieke eisen en wensen.

 

Uitleg contracten

In de praktijk geven opdrachtgevers en opdrachtnemers dikwijls een verschillende uitleg aan een gesloten contract. Wij adviseren over de uitleg van contracten en uw kansen in een eventuele procedure voor arbiters of de civiele rechter.

 

Geschillen

Niet altijd blijkt een procedure te vermijden. In dat geval staat Croon advocaten partijen graag bij in (technisch) complexe bouwgeschillen voor arbiters en de civiele rechter.

De Haagsche Zwaan | 18e verdieping | Schenkkade 50
2595 AR DEN HAAG
T: 070-3045920 | F: 070-3045929 | E: info@croonadvocaten.nl