Gespecialiseerd in het bouwrecht, in de breedste zin van het woord.

BOUWRECHT

Wij zijn gespecialiseerd in het civielrechtelijk bouwrecht, in de breedste zin van het woord.

Wij kunnen u begeleiden bij het opstellen van contracten, adviseren over de uitleg daarvan en u zonodig bijstaan in een geschil.

Opstellen contracten

Wij stellen bouwcontracten op.

Van traditionele contracten gebaseerd op de UAV 2012 of de Stabu, tot geïntegreerde contracten zoals D&B (Design & Build), DBM (Design, Build & Maintain), en DBFM (Design, Build, Finance & Maintain), al dan niet gebaseerd op de UAV-GC 2005.

Uiteraard worden ook de gestandaardiseerde contracten volledig afgestemd op de concrete opdracht en alle relevante aspecten zoals de omgeving, het gebruik en de stakeholders.

Uitleg contracten

In de praktijk kan het voorkomen dat opdrachtgevers en opdrachtnemers een andere uitleg geven aan de overeenkomst.

Een deskundig oordeel kan dan de oplossing zijn. In dit oordeel kan, indien gewenst, ook al een doorkijk worden gegeven naar de haalbaarheid van een eventuele arbitrageprocedure of een procedure voor de civiele rechter.

Geschillen

Een procedure is niet altijd te vermijden.

Alleen door het inschakelen van een gespecialiseerd bouwrecht kantoor zal maximaal resultaat worden behaald. Kennis en ervaring van de sector zijn hierbij onontbeerlijk. Croon advocaten beschikt als enig bouwrechtelijk nichekantoor naast de vereiste juridische expertise ook over technisch inhoudelijke kennis.