logo_croon_wit

Dijkwerkersdag

Thema: Meters maken!

Het thema van de Dijkwerkersdag dit jaar is ‘Meters maken!’.

De komende jaren gaan steeds meer dijkversterkingen van het HWBP in uitvoering. Het tempo moet fors omhoog: we gaan meters maken! Van 25 kilometer dijkversterking naar minimaal 50 kilometer dijkversterking per jaar vanaf 2020. De komende jaren zijn ruim 700 kilometer primaire waterkering en meer dan 200 kilometer waterkerende kunstwerken als urgent aangemerkt. Waterschappen en Rijkswaterstaat zijn samen verantwoordelijk voor de versterking daarvan. Innovatie en samenwerking zijn cruciaal om de enorme opgave met elkaar te realiseren.

En daarin hebben we de inzet en expertise van de gehele dijkwerkerscommunity keihard nodig.

Ben je klaar om je kennis te testen?