Actualiteitencollege reële tarieven binnen het sociaal domein

Begin 2022 hebben Sanne Groenwold en Giulia van den Beuken een actualiteitencollege over reële tarieven binnen het sociaal domein opgenomen.


In het actualiteitencollege bespreken Sanne en Giulia met welke spelregels uit wet- en regelgeving gemeenten bij de vaststelling van tarieven rekening moeten houden. Daarnaast gaan zij in op de nadere duiding van die spelregels in uitspraken van de rechter en geven zij gemeenten praktische tips mee.  
 
Het actualiteitencollege is via deze link te bekijken.
 
Interesse om over dit onderwerp verder te praten? Neem dan gerust contact op met Sanne of Giulia.