De zoektocht naar een evenwichtige risicoverdeling

Voor veel bouwprojecten is de bodem een onzekere factor. Hoe de bodem er daadwerkelijk uit ziet, wordt vaak pas duidelijk als de spreekwoordelijke “schop de grond in gaat”. Wanneer de bodemgesteldheid anders blijkt te zijn dan vooraf was bedacht, kan dat leiden tot geschillen tijdens de uitvoering. In aannemingsovereenkomsten is doorgaans een risicoverdeling opgenomen wie voor (afwijkende) bodemgesteldheid verantwoordelijk is en wie de kosten daarvan moet dragen. Deze risicoverdeling kan impasses niet altijd voorkomen met faalkosten van dien. Zijn er oplossingen voor deze problematiek?

Lees verder: De zoektocht naar een evenwichtige risicoverdeling – OTAR nr. 7, 2019