Duurzaam aanbesteden: hoe te komen tot een ‘groen werk’ in bouwtenders?

In de praktijk blijkt dat duurzaamheidsaspecten in bouwtenders nog steeds maar mondjesmaat worden uitgevraagd en/of op een heel beperkte wijze worden toegepast. Inkooporganisaties zijn vaak onbekend met nieuwe en innovatieve inkooptrajecten en/of het formuleren van eisen wensen voor dergelijke inkooptrajecten.

Uit angst om in strijd te handelen met de Aanbestedingswet 2012 wordt er vaak (risicomijdend) voor gekozen om de opdracht door middel van een (traditionele) niet-openbare of openbare aanbestedingsprocedure in de markt te zetten. Ook zijn aanbestedende diensten vaak zeer terughoudend met het consulteren van en/of het in dialoog treden met de markt. Een – naar ons oordeel – gemiste kans. De huidige aanbestedingsrechtelijke regelgeving biedt voldoende mogelijkheden om duurzaamheidsaspecten uit te vragen en/of tot een duurzaam werk te komen.

In deze bijdrage gaan wij (met name) in op i. het met de markt in dialoog gaan over innovatieve oplossingen om tot een duurzaam werk te komen; en ii. het (zwaarder) meewegen van duurzaamheidsaspecten in gunningscriteria. Hierbij komen de volgende thema’s aan de orde: circulaire bouweconomie in 2050 (2); te verzilveren kansen (3); en duurzaamheidsaspecten in huidige bouwtenders (4).

Lees verder: Duurzaam aanbesteden hoe te komen tot een groen werk in bouwtenders (BR2018-38)