Croon advocaten en Berghauser Pont Mediagroep starten samenwerking

Croon advocaten en Berghauser Pont Mediagroep zijn recent een samenwerking gestart. De kern van de samenwerking draait om het delen van (juridische) kennis op het gebied van inkopen en aanbesteden binnen het sociaal domein via de portal Zorg&Sociaalweb. De komende periode zal Croon advocaten met regelmaat content delen naar aanleiding van belangwekkende ontwikkelingen en/of uitspraken en ingaan op de consequenties daarvan voor de praktijk. Zo publiceerden zij onlangs al een artikel met een uitgebreide analyse van de spraakmakende H10-zaak (in eerste aanleg en hoger beroep) over de gehanteerde tarieven voor jeugdhulp.

Over de samenwerking

Nienke Keus, partner bij Croon advocaten: “Wij zijn erg enthousiast over onze samenwerking met Berghauser Pont Mediagroep en kijken ernaar uit om onze kennis en ervaring op het gebied van het inkopen en aanbesteden binnen het sociaal domein met de lezers van Zorg&Sociaalweb te delen.”

Judith Nuijens, uitgever Zorg&Sociaalweb bij Berghauser Pont Mediagroep: “Wij zijn verheugd dat wij met Croon advocaten een nieuwe partner aan boord hebben om (juridische) verdieping te bieden aan onze lezers binnen het sociaal domein, de zorg- en welzijnssector.”

Over Croon advocaten

Croon advocaten is een toonaangevend nichekantoor dat zich specialiseert op het gebied van het bouw- en aanbestedingsrecht. Het team sociaal domein van Croon advocaten bestaat uit vier ervaren advocaten en een student medewerker. Zij adviseren cliënten in deze sector over de opzet en uitvoering van inkoop- en aanbestedingstrajecten. Daarnaast staat het team sociaal domein zowel aanbestedende diensten als zorgaanbieders bij in geval van (dreigende) geschillen, bijvoorbeeld op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz, voorheen de AWBZ).

Over Berghauser Pont Mediagroep

Berghauser Pont Mediagroep stimuleert ontwikkeling en kennisdeling over maatschappelijk relevante onderwerpen, met de intentie een bijdrage te leveren aan een meer duurzame, eerlijke en inclusieve samenleving. Samen met een groot netwerk aan experts biedt zij op kritische en onafhankelijke wijze kennis over actuele ontwikkelingen. Berghauser Pont Mediagroep deelt deze hoogwaardige content via de diverse kennisportals, nieuwsbrieven, boeken, cursussen en evenementen.