Croon advocaten geeft Themasessie Duurzaamheid: “Duurzaam Aanbesteden, where to begin?”

Tjinta Terlien heeft op 24 september 2020 een Themasessie Duurzaam Aanbesteden gegeven aan de Universiteit Utrecht. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, waaronder: achtergrond Nederland Circulair in 2050, greep uit de relevante regelgeving, duurzaamheid via inkoop.

In de praktijk blijkt dat duurzaamheidsaspecten nog steeds te weinig uitgevraagd of op een heel beperkte wijze toegepast worden. Inkooporganisaties zijn vaak onbekend met nieuwe en innovatieve inkooptrajecten en/of het formuleren van eisen en wensen voor dergelijke inkooptrajecten. Uit angst om in strijd te handelen met de Aanbestedingswet 2012 wordt er vaak (risicomijdend) voor gekozen om de opdracht door middel van een (traditionele) niet-openbare of openbare aanbestedingsprocedure in de markt te zetten. Ook zijn aanbestedende diensten vaak zeer terughoudend met het consulteren van of het in dialoog treden met de markt. Een gemiste kans: “Maak gebruik van de ruimte die de huidige aanbestedingsrechtelijke regelgeving biedt!” was het adagium tijdens de Themasessie. Hierin worden namelijk voldoende mogelijkheden geboden om duurzaamheidsaspecten uit te vragen of tot een duurzaam werk te komen.

Voor de presentatie klik hier.