Skip to content

De aanbestedings- en verbintenisrechtelijke grenzen van de raamovereenkomst

Op grond van art. 2.140 lid 1 Aw 2012 is het niet toegestaan andere aanbestedende diensten dan wel derde ondernemers als partij toe te voegen aan de raamovereenkomst. De vraag is of dit tevens impliceert dat het niet is toegestaan om een opdracht buiten de raamovereenkomst te brengen en (alsnog) aan een derde te gunnen.

Niet per definitie, aanbestedende  kunnen bij het aangaan van een raamovereenkomst in de nodige flexibiliteit voorzien.

Lees verder: JAAN 2019117, Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland, 06-06-2019, ECLINLRBNHO20195380, C15288735 KG ZA 19326 (annotatie)

Scroll To Top