De Energiewet en de (juridische) gevolgen voor de energietransitie

Op 11 februari 2021 is de consultatie voor de nieuwe Energiewet gesloten. Met deze wet worden de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 omgezet in één integrale Energiewet. Bovendien strekt dit wetsvoorstel tot implementatie van het Europese ‘Clean Energy Package’ (Richtlijn 2019/944 en Verordening 2019/943) en zijn wijzigingen opgenomen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord en ander nationaal beleid. Door middel van deze signalering brengen wij u op de hoogte van deze ontwikkeling en de juridische gevolgen die dit kan hebben. Dit artikel is gebaseerd op de consultatiedocumenten zoals beschikbaar gesteld op 17 december 2020.

Klik hier voor het volledige artikel d.d. 8 maart 2021 op Klimaatweb.nl.