Disproportionele contractbepalingen? Complain or comply

Het komt in de praktijk niet vaak voor dat inschrijvers al tijdens de aanbesteding naar de rechter stappen om contractbepalingen aan de kaak te stellen. In de precontractuele fase ligt de focus van inschrijvers vooral op het verwerven van de opdracht door het doen van de beste inschrijving. Discussies en geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over eisen en andere contractbepalingen ontstaan veelal pas in de postcontractuele fase, als geen sprake meer is van concurrentie en de opdrachtgever, zeker wanneer de uitvoering onder druk staat, afhankelijk is van de opdrachtnemer.

In de zaak Damen Shipyards/NIOZ is scheepsbouwer Damen Shipyards wél tijdens de aanbesteding tegen diverse contractbepalingen opgekomen. En met succes, want voorzieningenrechter Schotman van de rechtbank Noord Holland stelde Damen overwegend in het gelijk en stuurde de aanbesteder terug naar de tekentafel.

Weten wat er aan de hand was? Lees hier de annotatie “Disproportionele contractbepalingen? Complain or comply” van Sanne Groenwold in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2022-107, nr. 10 d.d. oktober 2022).