Duurzaam specificeren!

Balanceren op het grensvlak tussen duurzame ambities en de beginselen van het aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht biedt diverse mogelijkheden om met milieueffecten rekening te houden en duurzaam aan te besteden. Het aanbestedingsrecht staat ook toe milieudoelstellingen te bereiken door duurzaam te specificeren. Maar hoe effectief is dat? In deze bijdrage probeert mr. G.J. Huith deze vraag te beantwoorden door eerst de mogelijkheden tegen het licht te houden die het aanbestedingsrecht biedt om door middel van de technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Vervolgens bespreekt hij welke belemmeringen aanbesteders tegenkomen wanneer zij duurzaam wensen te specificeren. Daarna wordt beschreven welke invloed duurzame specificaties hebben op de toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf (MKB). Ten slotte besteed de auteur aandacht aan de naleving en handhaving van contractvoorwaarden die in verwezenlijking van duurzame ambities voorzien.

Klik hier voor het volledige artikel in Tijdschrift voor Bouwrecht 2021/14 d.d. februari 2021.