Het vaststellen van reële tarieven voor jeugdhulp: een zware last op de schouders van (de H10-)gemeenten

Op 7 juli 2020 heeft het Hof Den Haag arrest gewezen in de spraakmakende H10-zaak over de gehanteerde tarieven voor jeugdhulp in de aanmeldingsprocedure van tien gemeenten in de regio Haaglanden (de H10-gemeenten). Sanne Groenwold en Ria Fahner hebben deze zaak uitgebreid geanalyseerd en de gevolgen daarvan voor de praktijk in kaart gebracht.

Het artikel is gepubliceerd op de website van Zorg&Sociaalweb en is hier terug te lezen.

Meer weten? Neem dan contact op!