Seminar – rechtmatigheid en zorgfraude in het sociaal domein

Steeds vaker verschijnen verontrustende berichten in het nieuws over fraude in het sociaal domein. Er zijn diverse instrumenten waarmee gemeenten fraude kunnen voorkomen en aanpakken, maar hier wordt in het beleid en in de praktijk nog niet altijd even goed gebruik van gemaakt. Het aanpakken van fraude binnen de Jeugdwet en de Wmo 2015 is voor veel gemeenten nog relatief nieuw, maar wel noodzakelijk.

Op donderdag 8 juni 2023 organiseren wij samen met Significant Synergy en Van Benthem & Keulen een seminar over rechtmatigheid en zorgfraude in het sociaal domein. Tijdens het seminar zullen diverse handelingsperspectieven voor gemeenten en regio’s tijdens de verschillende fasen van de samenwerking met zorgaanbieders aan bod komen.

In één van de deelsessies richten we ons op de instrumenten van gemeenten die tijdens de inkoopfase kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat er contracten worden gesloten met niet integere zorgaanbieders. In de andere deelsessie wordt aandacht besteed aan toezicht en handhaving tijdens de uitvoeringsfase. Afsluitend wordt tijdens het seminar gesproken over winstnormering, een ander relevant en actueel thema in het sociaal domein.

Organisatie

Croon advocaten
Het team sociaal domein van Croon advocaten bestaat uit vijf gespecialiseerde advocaten. Zij hebben veel ervaring met het opzetten en begeleiden van inkoop- en aanbestedingstrajecten binnen het sociaal domein, waaronder SAS- en open house-procedures. Daarnaast staan zij met name overheden bij in geval van (dreigende) geschillen, bijvoorbeeld bij inkooptrajecten op het gebied van de Jeugdwet of de Wmo 2015. De advocaten van Croon hebben veel expertise op het gebied van reële tarieven, winstnormering en zorgfraude.

Significant Groep
Hoe speel je in op maatschappelijke veranderingen, blijf je flexibel als opdrachtgever én anticipeer je op wat er mogelijk komen gaat? De vraagstukken in het sociaal domein zijn zeer gelaagd en veranderlijk. Ze vragen om diepgaande inzichten, flinke veranderkracht en samenwerkingsoplossingen. Significant helpt écht het verschil te maken. Onze professionals slaan de handen ineen, vullen elkaar aan in expertise van onder andere inkoop en aanbesteden, contractmanagement, sturings- en bekostigingsvraagstukken en het vormgeven van regionale samenwerking op de domeinen van Jeugd en Wmo.

Van Benthem en Keulen
Hoogwaardige juridische dienstverlening in de zorgsector en het sociaal domein vraagt om zowel diepgaande sectorkennis als gespecialiseerde kennis van en inzicht in de sectorspecifieke wet- en regelgeving. Daarnaast is het cruciaal om rechtsontwikkelingen op de voet te volgen. Wij hebben deze gespecialiseerde kennis en ervaring stevig verankerd binnen ons team en functioneren als kwalitatief hoogwaardig kennispartner, bijvoorbeeld over de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten bij het voorkomen en bestrijden van zorgfraude.

Datum en tijdstip

Het seminar vindt plaats op donderdag 8 juni 2023 tussen 14.00 en 18.00 uur. Inloop is mogelijk vanaf 13.30 uur en tussen 17.30 en 18.30 uur vindt een afsluitende borrel plaats.

Programma

Klik hier voor het volledige programma.

Locatie en bereikbaarheid

Kantoor van Benthem & Keulen
Archimedeslaan 61, Utrecht

Aanmelden

Interesse om aan dit seminar deel te nemen? Meld u dan aan via seminarzorgfraude@significant.nl.
Deelname aan het seminar is kosteloos.