Signalering sociaal domein – Ook zorgkantoren moeten reële tarieven bieden voor de zorg die zij inkopen!

Op 1 oktober jl. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag geoordeeld dat het inkoopbeleid van vijf zorgkantoren voor de inkoop van langdurige zorg onrechtmatig is, in ieder geval voor het jaar 2021. Dat is de uitkomst van een vijftal kort gedingen dat 68 aanbieders van verschillende soorten langdurige zorg onlangs hebben aangespannen tegen vijf zorgkantoren. Volgens de zorgaanbieders waren de gehanteerde tarieven niet reëel en kostendekkend. De voorzieningenrechter heeft de zorgaanbieders in het gelijk gesteld en de zorgkantoren verboden de inkoopprocedures voort te zetten, tenzij zij alsnog met deugdelijk onderzoek kunnen aantonen dat met de gehanteerde tarieven in alle gevallen wordt voldaan aan de eisen die daaraan worden gesteld, zoals de verplichting om reële tarieven te bieden. Ook bevestigt de voorzieningenrechter in deze uitspraak wederom dat daarbij acht moet worden geslagen op de organisatie-specifieke aspecten die een significante impact kunnen hebben op de kostenopbouw en dat rekening moet worden gehouden met gelegitimeerde regionale of anderszins goed onderbouwde kostenverschillen.

Al met al weer een interessante uitspraak over reële tarieven in de zorg, dit keer op het gebied van zorg onder de Wlz.