Toepassing Didam-regels: verder verbreed, maar ook ingedamd

Het Didam-arrest heeft sinds november 2021 een grote en niet aflatende stroom aan feitenrechtspraak opgeleverd. Louisa Engels en Iris Hogervorst schreven een noot bij een recente uitspraak van de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel waarin zij drie thema’s bespreken die met regelmaat naar voren komen in de Didam-jurisprudentie: het toepassingsbereik van de Didam-regels, het spanningsveld tussen beleidsvrijheid en (de toegang tot) een selectieprocedure en het vereiste Didam-belang in kort geding.

Bron: JAAN 2023/122, Rechtbank Overijssel, 25 april 2023, ECLI:NL:RVOVE:2023:1477, nr. C/08/294315/KG ZA 23-60 (annotatie)

Geinteresseerd? Neem contact op met Louisa Engels of Iris Hogervorst.