Transitie Circulaire (bouw)economie via inkoop: marktpartijen gestimuleerd tot innovatie?

In het artikel over ‘duurzaam aanbesteden’ dat wij in 2018 schreven, is uiteengezet dat de huidige aanbestedingsrechtelijke regelgeving in onze optiek voldoende mogelijkheden biedt om duurzaamheidsaspecten uit te vragen of tot een duurzaam werk te komen, maar dat duurzaamheidsaspecten in bouwtenders maar mondjesmaat worden uitgevraagd, althans op een heel beperkte wijze worden toegepast. Zie:
Duurzaam aanbesteden: hoe te komen tot een groen werk in bouwtenders (BR2018-38)

.

Welke relevante ontwikkelingen met betrekking tot de transitie naar een volledig circulaire bouw hebben zich in de tussentijd onder meer afgespeeld? Is er al een stijgende lijn te zien in de uitvraag van duurzaamheid/circulariteit in bouwtenders door de overheid? Worden marktpartijen hierbij ook (voldoende) gestimuleerd om innovatieve oplossingen aan te bieden? Welke rol vervult de overheid als ‘launching customer’? In deze bijdrage gaan wij (met name) in op deze vragen.

Lees verder: Transitie Circulaire (bouw)economie via inkoop: marktpartijen gestimuleerd tot innovatie? (BR2020-2)