Wijziging bij aanbesteden via SAS-procedure kan grote gevolgen hebben voor sociaal domein

Op 12 februari 2021 stuurde de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, een kamerbrief over een ontwerpbesluit in verband met de wijziging van de Gids Proportionaliteit. Dit ontwerpbesluit ziet onder andere op de wijziging van rechtsverwerkingsclausules en voorschriften voor de inkoop van sociale en andere specifieke (SAS-)diensten onder de Europese drempel. Dit voorstel kan grote gevolgen hebben voor aanbestedingen in het sociaal domein. Onze specialisten Nienke Keus en Mike Briaire schreven deze signalering voor Zorg&Sociaalweb.

Klik hier voor het volledige artikel d.d. 19 maart 2021 op Sociaalweb.nl.