Geschillen over
aanbestedingen;
het begint altijd met
een realistisch advies.
mr. Nienke Keus - Goldberg
Aanbestedingen zorgsector

Aanbestedingsgeschillen

Fitnessapparatuur, straatverlichting, ondergrondse vuilcontainers, liften, communicatiesystemen, windmeetapparatuur, onderzoeks- en adviesdiensten, bouwprojecten, ingenieurs- en architectendiensten, schoonmaakdiensten, groenonderhoud, zorgdiensten, multimediaschermen en ga zo maar door.

De lijst van aanbestedingen voor leveringen, diensten en werken waarin Croon advocaten adviseerde en procedeerde is te lang om hier helemaal op te sommen.

Van alle ‘markten’ thuis

Aanbestedingsrechtelijke expertise van zeer uiteenlopende omvang en complexiteit.

Nienke Keus: “Zowel aanbesteders als deelnemers aan aanbestedingen weten ons te vinden voor advies bij geschillen in aanbestedingen, van zeer uiteenlopende omvang en complexiteit. Hierbij hebben wij langlopende relaties met cliënten, maar worden soms ook benaderd door partijen die doorgaans geen vragen hebben over het aanbestedingsrecht, maar eenmalig advies nodig hebben of een kort geding moeten voeren Op basis van onze specialistische kennis van de laatste ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht en uitgebreide praktijkervaring met verschillende typen aanbestedingsprocedures, kunnen wij onze cliënten een praktisch advies op maat geven”.

Procederen?

Een snel en realistisch procesadvies is in aanbestedingsgeschillen noodzakelijk.

Nienke Keus: “Onze jarenlange ervaring maakt dat wij snel en scherp de juridische positie van een cliënt kunnen inschatten. Wij geven altijd een realistisch procesadvies. Omdat de afwegingstermijnen in aanbestedingsprocedures zeer kort zijn, schakelen we altijd heel snel. Soms besluit een cliënt naar aanleiding van ons advies toch géén kort geding aan te spannen tegen de uitkomst van een aanbestedingsprocedure, bijvoorbeeld omdat de geschatte slagingskans te gering is. Het komt ook voor dat een cliënt ons vraagt kort voor de afloop van de rechtsbeschermingstermijn (de zogenaamde ‘Alcatel-termijn’) in een aanbesteding een dagvaarding uit te brengen, soms zelfs binnen één dag. Mocht het daadwerkelijk tot een zitting komen, dan werken wij in nauw overleg met onze cliënten toe naar het pleidooi. Naast het uitzetten van de processtrategie en het uitwerken van de juridische argumenten, verdiepen wij ons, als dat nodig is, met overgave in de inhoudelijke kanten van de opdracht die wordt aanbesteed. Wij zijn er van overtuigd dat deze aanpak de slagingskansen vergroot”.

Commissie van aanbestedingsexperts

De Aanbestedingswet biedt de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan de commissie van aanbestedingsexperts.

Hiermee kan een kort geding in een aanbestedingsprocedure worden voorkomen terwijl de klacht van een cliënt wel door een onafhankelijke deskundige instantie wordt beoordeeld. Nienke Keus: “Wij kunnen u adviseren in welke gevallen deze manier van (niet-bindende) geschillenbeoordeling kan worden gevolgd. Inmiddels hebben wij ook deze route aan cliënten aangeraden, en met succes”.

“Snel, doortastend, korte lijnen en met resultaat”

“Wij zaten met een geschil met een zorgverzekeraar over de hoogte van het door hen toegekende zorgbudget voor dat jaar. Eerst hebben we geprobeerd daar via regulier overleg uit te komen. Dat lukte niet en uiteindelijk resteerde er nog maar een dag voordat de bezwaartermijn zou aflopen. Ik heb toen contact gezocht met Croon advocaten die nog diezelfde dag een dagvaarding hebben opgesteld en uitgebracht. Deze actie heeft er uiteindelijk toe geleid dat ons zorgbudget verhoogd is. Een mooi resultaat dus dat niet bereikt was wanneer niet zo snel was doorgepakt. De korte lijnen, de toegankelijkheid en het doortastende optreden maken dat ik met genoegen terugkijk op mijn samenwerking met Croon advocaten”.

Alfons Schiphuis | directeur Residentie Buitenzorg