Wij zijn specialist in alle facetten
van het aanbestedingsrecht
van advies tot proces.
mr. Eveline Snijders - van Erp
Aanbesteding schoolgebouw

Schoolgebouw Nijmegen

Het nieuwe schoolgebouw dat onderwijsorganisatie Procollege in Nijmegen wilde laten bouwen moest bovenal geschikt zijn om in te leren. Een gezond klimaat in de klaslokalen, duurzame bouwmaterialen en een visie met een horizon van 40 jaar op de life cycle costs.

TNO InnovatieCentrum Bouw kreeg de opdracht dit in een visie en programma van eisen om te zetten en om de aanbesteding, het ontwerp en de uitvoering te begeleiden. Croon advocaten werd door TNO ingeschakeld om een passend contract op te stellen.

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Duurzaamheid wordt door steeds meer organisaties als randvoorwaarde gesteld.

Bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij het beheer en onderhoud van die assets. Eveline Snijders: “Het is een ontwikkeling waar wij ons professioneel maar ook vanwege onze maatschappelijke verantwoordelijkheid sterk bij betrokken voelen. Dit soort opdrachten hebben we dan ook wel eerder gedaan, maar nieuw was dat het onderhoud voor een periode van maar liefst 40 jaar gecontracteerd diende te worden. Op dit moment is dat bij gebouwen meestal niet langer dan 20 jaar”.

nijmegen-1201x421

Contractuele prikkels

Flexibiliteit in langdurige onderhoudscontracten is noodzakelijk.

Eveline Snijders: “Het onderhoud aanbesteden van een gebouw voor zo’n lange periode dwingt tot flexibiliteit in het contract. Je kunt immers onmogelijk alle ontwikkelingen voorzien die zich gaan voordoen. Wij hebben een Design, Construct en Maintain-contract opgesteld waarin de opdrachtnemer de ruimte heeft gekregen om de lifecycle costs te optimaliseren”.

"Het klopte juridisch voor de volle 100%".

“De technische aspecten van deze opdracht waren voor ons een uitdaging waar we als TNO in thuis zijn. Maar hoe je voor 40 jaar beheer en onderhoud een contract ontwikkelt, dat bovendien Europees aanbesteed moet worden, dat is voor ons onbekend terrein. Croon advocaten heeft op basis van de UAV-GC en de basisovereenkomst, met maximale aandacht voor de wensen en eisen van de opdrachtgever, een passend en helder contract ontwikkeld. In de aanbesteding en uitvoering van het project bood dat contract een zeer praktisch en helder kader dat bovendien volledig overeind gebleven is. En het klopte juridisch voor de volle 100%. Dit, in combinatie met de praktische en snelle manier van werken van Croon advocaten, maakt dat ik met bijzonder veel genoegen terugdenk aan onze samenwerking”.

Remy Van der Vlies | TNO (Innovatiecentrum Bouw)