Maximale voorspelbaarheid
creëren met een heldere
contractstrategie voor
renovatie Mauritshuis.
mr. Birgit Le Haen – de Croon
Mauritshuis

Mauritshuis

De renovatie van het Mauritshuis begon in een tijd waarin de verbouwing van andere musea uiterst problematisch verliep.

Musea kampten met vertragingen en budgetoverschrijdingen. Geen goed gesternte voor het Mauritshuis, dat bovendien voor een renovatie én uitbreiding stond die qua technische complexiteit en logistieke uitdagingen zeker niet onderdeed voor die van zijn collega’s.

 

Dicht op de uitvoering

De renovatie van het Mauritshuis bestond uit een ingrijpende verbouwing, de aanleg van een ondergrondse verbinding en een minutieuze restauratie van het gehele historische pand.

Dat alles in hartje Den Haag, met het Binnenhof en ministeries als directe buren. Voor de directie van het Mauritshuis reden genoeg om zelf het hele renovatieproces aan te sturen, dicht op de uitvoering.

 

Belang coördinatie

Vanwege de diversiteit aan benodigde expertise is ervoor gekozen het project in verschillende specialistische contracten op de markt te zetten.

Dat geeft meer zekerheid over de kwaliteit van het werk, maar creëert tegelijkertijd een flinke uitdaging als het gaat om samenwerking tussen de verschillende aannemers. Birgit Le Haen: “Wij hebben een contractstrategie ontwikkeld waarmee de aannemers maximaal werden geprikkeld om hun werkzaamheden optimaal op elkaar af te stemmen en onderlinge problemen op te lossen in plaats van deze aan te grijpen om extra geld bij het Mauritshuis te claimen. De wijze van samenwerking tussen de verschillende aannemers en het Mauritshuis is vastgelegd in een door alle partijen ondertekende coördinatieovereenkomst, een cruciaal instrument om de onderlinge samenwerking te borgen in een situatie met veel nevenaannemers”.

 

 

Voorspelbaarheid

Heldere afspraken over taken en verantwoordelijkheden hebben er bovendien voor gezorgd dat iedere partij precies wist waar hij aan toe was.

Bij de onvermijdelijke verrassingen of tegenvallers, die nu eenmaal optreden bij dit soort complexe projecten, was steeds duidelijk hoe daarmee omgegaan moest worden. Birgit Le Haen: “Feitelijk hebben wij met onze aanpak maximale voorspelbaarheid gecreëerd en zo bijgedragen aan een betere projectbeheersing”.

 

Intensief contact en korte lijnen

Intensief contact en korte lijnen zorgen voor een efficiënte samenwerking.

Birgit Le Haen: “Onze manier van werken past naadloos bij complexe en gevoelige projecten zoals de renovatie van het Mauritshuis. Wij onderhouden altijd intensief contact met onze opdrachtgever. De korte lijnen die wij creëren, zorgen voor snelle en actuele advisering, waardoor er bij het oplossen van issues geen tijd verloren gaat”.

 

"De vergroting en renovatie van het Mauritshuis is succesvol verlopen".

De vergroting en renovatie van het Mauritshuis is succesvol verlopen. Voor Victor Moussault, zakelijk directeur van het Mauritshuis, waren de gekozen contractstrategie en de daarvoor ontwikkelde coördinatiestructuur de grote juridische uitdagingen. Moussault: “De rol van Croon advocaten als juridisch adviseur was daarbij cruciaal en succesvol. Ik kijk met genoegen terug naar de samenwerking met Birgit Le Haen. Ze is iemand met een sterke, prettige persoonlijkheid, die zich de inhoud van het project zeer snel eigen wist te maken. Iemand die ook goed in staat is zich te verplaatsen in de positie en belangen van de opdrachtgever en opdrachtnemers. Bovendien werkt ze snel en efficiënt. Iets wat ik als opdrachtgever natuurlijk waardeer. Het doet me deugd dat Birgit nu als adviseur betrokken is bij de renovatie van Paleis Het Loo. Daarmee is een van de randvoorwaarden voor een voorspoedig verloop ingevuld”.

Victor Moussault | Zakelijk Directeur Mauritshuis