Aanbestedingen zorgsector
19 mei 2016 By admin
Zorg sector Sectoren

Aanbestedingen zorgsector
Croon advocaten adviseert cliënten in deze sector in aanbestedings- en inkooptrajecten. Zo staan wij zowel aanbestedende diensten als zorgaanbieders bij in geval van (dreigende) geschillen, bijvoorbeeld bij inkooptrajecten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Wet Langdurige Zorg (WLZ, voorheen de AWBZ).