Giulia van den Beuken is gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en bouwrecht. Zij adviseert bij (bouw)projecten over het opstellen en de uitleg van aanbestedingsstukken, contracten en algemene voorwaarden. Giulia staat daarnaast cliënten bij in juridische conflicten, waaronder geschillen omtrent vertragingsschade, meerwerk en gebreken aan het werk. Ook heeft Giulia veel ervaring met de opzet en uitvoering van inkoop- en aanbestedingstrajecten in de zorg. Gedurende de uitvoering van zorgcontracten adviseert zij over uitvoeringsvragen en (dreigende) geschillen.

Giulia is een gedreven advocaat en gaat complexe vraagstukken niet uit de weg. Zij is een teamplayer en combineert een pragmatische en oplossingsgerichte aanpak met haar inlevingsvermogen en natuurlijke belangstelling. Daardoor verliest zij de belangen van betrokken partijen niet uit het oog.

Voorervaring

 • Advocaat vastgoed, Blenheim Advocaten, Amsterdam, 2015-2017
 • Paralegal, Blenheim Advocaten, Amsterdam, 2014

Opleiding

 • Vrije Universiteit Amsterdam, Rechtsgeleerdheid (LLB) en Privaatrecht (LLM)
 • Grotius specialisatieopleiding Europees & Nederlands Aanbestedingsrecht cum laude

Bijzonderheden

 • Co-auteur Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht

Recente zaken

 • Opzet en begeleiding inkoop- en aanbestedingstrajecten jeugdzorg
 • Kort gedingen reële tarieven in het sociaal domein
 • Advies en kort geding aanbesteding schuldhulpverlening
 • Renovatie en uitbreiding Paleis Het Loo
 • Arbitrage installaties Containerterminal Tweede Maasvlakte
 • Kort geding aanbesteding renovatiewerkzaamheden
 • Kort geding aanbesteding CE-markering en certificering

Rechtsgebiedenregister

Giulia van den Beuken heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de rechtsgebieden Aanbestedingsrecht en Bouwrecht geregistreerd. Zij behaalt ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten ten minste tien opleidingspunten per geregistreerd rechtsgebied.