Georg Huith is gespecialiseerd in het bouw- en aanbestedingsrecht. Hij richt zich vooral op infrastructurele bouwprojecten en utiliteitsbouw. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring als raadsman bij omvangrijke geschillen, zowel bij de civiele rechter als bij verschillende arbitrage-instituten. Georg adviseert daarnaast bij de contractvorming voor bouwprojecten. Hij is nauw betrokken geweest bij veel grote bouwprojecten, zoals de Betuweroute (Sophiaspoortunnel), de Westerscheldetunnel, de Maastunnel, de Tweede Julianasluis, het Stadhuis/Bibliotheekcomplex te Den Haag, de huisvesting Eurojust en talloze andere (overheids)gebouwen.
Daarnaast is Georg gespecialiseerd in project- en gebiedsontwikkeling. Hij adviseerde en/of procedeerde onder meer over de projecten Wierringerrandmeer, Distributiecentrum Distriport, Goese Schans, Ruimte voor Ruimte, Perkpolder en het Kernwinkelgebied Tilburg.
Georg werkt graag in nauw teamverband samen met zijn cliënten. Hij is constructief en oplossingsgericht als het kan, maar koersvast als het moet. Zijn brede kennis van de sector en het recht komt bij uitstek van pas bij complexe stagnerende uitvoeringsprocessen.

Voorervaring

 • Partner bouw- en aanbestedingsrecht, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Den Haag, 2011 – 2018
 • Advocaat bouw- en aanbestedingsrecht, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Den Haag, 2007 – 2010
 • Advocaat bouw- en aanbestedingsrecht, NautaDutilh, Rotterdam, 2002 – 2006
 • Advocaat ondernemingsrecht, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Den Haag, 1998 –2001

Opleiding

Rijksuniversiteit Groningen, Nederlands Recht

Bijzonderheden

 • Auteur Kluwer Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht
 • Vaste docent bouw en aanbestedingsrecht voor het Instituut voor Bouwrecht (IBR), de Universiteit Utrecht (Executive Onderwijs PPRC) en de NEPROM
 • Auteur van diverse publicaties in onder andere Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), Bouwrecht (BR) en Jurisprudentie aanbestedingsrecht (JAAN)

Recente zaken

 • Gebiedsontwikkeling Distriport (diverse rechtbankprocedures)
 • Aanpak Ring Zuid Groningen (advies)
 • Fraude ‘Waterfront’ Rotterdam (diverse rechtbankprocedures)
 • Reconstructie N207 (arbitrage en vernietigingsprocedure arbitraal vonnis)
 • Reconstructie N31 De Haak om Leeuwarden (arbitrage)
 • Ombouw N261 met aansluiting op A59 (rechtbankprocedures)

Rechtsgebiedenregister

Georg Huith heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de rechtsgebieden Aanbestedingsrecht en Bouwrecht geregistreerd. Hij behaalt ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten ten minste tien opleidingspunten per geregistreerd rechtsgebied.