Jochem van de Giessen houdt zich dagelijks bezig met het aanbestedingsrecht en bouwrecht. Hij adviseert aanbestedende diensten bij het in de markt zetten van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en is graag van meet af aan nauw betrokken bij de voorbereiding daarvan.

Bouwrechtelijk adviseert en procedeert Jochem onder meer over de volgende onderwerpen: algemene voorwaarden (zoals UAV 1989, 2012, UAV-GC 2005 en DNR), meer-/minderwerk, gebreken in het werk, overschrijding bouwtermijn en vertragingsschade.

Jochem is een enthousiaste, gedreven en loyale advocaat. Om het beste resultaat te bereiken werkt hij graag nauw samen met zowel cliënten als collega’s.

Voorervaring

  • Advocaat commerciële contracten, DVAN Advocaten 2018 – 2020
  • Juridisch consultant vastgoed en contracteren, USG Legal 2016 – 2018
  • Jurist vastgoed en algemeen civielrecht, Univé 2009 – 2016

Opleiding

  • Rijksuniversiteit Groningen, Nederlands recht