Sanne Groenwold is gespecialiseerd in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij adviseert en procedeert over uiteenlopende aanbestedingsrechtelijke onderwerpen en heeft veel ervaring met het opzetten en begeleiden van (complexe) inkoop- en aanbestedingsprocedures, waaronder in de zorg en het sociaal domein. Ook behandelt Sanne bouwrechtelijke en contractenrechtelijke zaken en adviseert zij opdrachtgevers bij de beoordeling van wijzigingen en (potentiele) conflicten gedurende de realisatie van grote (infrastructurele) bouwprojecten.

Sanne is een enthousiaste en gedreven advocaat, die graag oplossingsgericht te werk gaat en van samenwerken houdt. Met haar betrokkenheid en kennis van zaken zet zij zich op doortastende wijze in om het maximale resultaat voor haar cliënten te behalen.

Voorervaring

  • Advocaat bouw- en aanbestedingsrecht, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 2015 – 2018
  • Juridisch adviseur aanbesteden, PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden 2015
  • Inkoopadviseur Hanzehogeschool Groningen 2010 – 2014

Opleiding

  • Rijksuniversiteit Groningen, Nederlands recht (privaatrecht en bedrijfsrecht)

Recente zaken

  • Contractadviseur projecten de Rotterdamsebaan, Trekfietsviaduct (“Jan Linzelviaduct”) en Bediencentrale Den Haag
  • Renovatie en uitbreiding Paleis Het Loo
  • Advisering en kort geding aanbesteding noodaggregaten
  • Beoordeling en advisering vertragingsclaim met verschillende oorzaken
  • Begeleiding en advisering in het sociaal domein

Rechtsgebiedenregister

Sanne Groenwold heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de rechtsgebieden Aanbestedingsrecht en Bouwrecht geregistreerd. Zij behaalt ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten ten minste tien opleidingspunten per geregistreerd rechtsgebied.