Sanne Groenwold is gespecialiseerd in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij adviseert en procedeert over uiteenlopende aanbestedingsrechtelijke onderwerpen en heeft veel ervaring met het opzetten en begeleiden van (complexe) inkoop- en aanbestedingsprocedures, waaronder in de zorg en het sociaal domein. Ook behandelt Sanne bouwrechtelijke en contractenrechtelijke zaken en adviseert zij opdrachtgevers bij de beoordeling van wijzigingen en (potentiele) conflicten gedurende de realisatie van grote (infrastructurele) bouwprojecten.

Sanne is een enthousiaste en gedreven advocaat, die graag oplossingsgericht te werk gaat en van samenwerken houdt. Met haar betrokkenheid en kennis van zaken zet zij zich op doortastende wijze in om het maximale resultaat voor haar cliënten te behalen.

Voorervaring

 • Advocaat bouw- en aanbestedingsrecht, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Den Haag, 2015 – 2018
 • Juridisch adviseur aanbesteden, PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden 2015
 • Inkoopadviseur Hanzehogeschool Groningen 2010 – 2014

Opleiding

 • Rijksuniversiteit Groningen, Nederlands recht (privaatrecht en bedrijfsrecht)

Recente zaken

 • Advisering en onderhandelingen m.b.t. geschil met aannemer over uitvoering bestek vervanging vloer penitentiaire inrichting
 • Advisering inkoop en contractering grootschalig vlootvervangingsprogramma (nieuwbouw en exploitatie)
 • Advisering m.b.t. dijkversterking Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Contractadviseur projecten de Rotterdamsebaan, Trekfietsviaduct (“Jan Linzelviaduct”) en Bediencentrale Den Haag
 • Beoordeling en advisering vertragingsclaim bouwcombinatie met verschillende oorzaken
 • Advisering en kort geding aanbesteding noodaggregaten
 • Bodemprocedure tegen aannemerscombinatie en begeleiding schikkingsonderhandelingen over geschil HWBP-dijkversterking
 • Kort geding (eerste aanleg en hoger beroep) aanbesteding bestek snoeien en verwijderen van bomen
 • Arbitrageprocedure tegen aannemer over geschil aanvangsdatum Werk

Rechtsgebiedenregister

Sanne Groenwold heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de rechtsgebieden Aanbestedingsrecht en Bouwrecht geregistreerd. Zij behaalt ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten ten minste tien opleidingspunten per geregistreerd rechtsgebied.