Shyra Mijdam houdt zich dagelijks bezig met het bouwrecht, aanbestedingsrecht en vastgoedrecht. Zij heeft veel ervaring met het adviseren en procederen in het kader van (gebreken bij) de koop van onroerende zaken, aanneming van werk en  VvE-recht. Ook beschikt zij over specifieke kennis van het financieel recht, met name op het gebied van (het Herstelkader) Rentederivaten, de Wft en de Wwft.

Shyra is een gedreven advocaat, die nauw betrokken is bij haar cliënten. Zij komt daarmee snel tot de kern van de zaak en stemt de oplossingsrichting af op de concrete wensen van de cliënt.

Voorervaring

  • Paralegal, Blenheim Advocaten, Amsterdam, 2016 – 2017
  • Advocaat vastgoed en financieel recht, Blenheim Advocaten, Amsterdam, 2017 – 2021

Opleiding

  • Universiteit Utrecht, Rechtsgeleerdheid (LLB)
  • Universiteit Leiden, Ondernemingsrecht (LLM)

Rechtsgebiedenregister

Shyra Mijdam heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de rechtsgebieden Aanbestedingsrecht en Vastgoedrecht geregistreerd. Zij behaalt ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten ten minste tien opleidingspunten per geregistreerd rechtsgebied.