Sophie Prent is ‘Legal Expert Duurzaamheid & Energietransitie’. Zij richt zich op de juridische aspecten van ‘duurzaamheid & energietransitie’ binnen de (semi-)publieke sector en draagt zorg voor de kennisdeling op dit vlak, zowel binnen kantoor als met cliënten.

Naast haar werk bij Croon, is Sophie als universitair docent privaatrecht verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar zij is gepromoveerd op een proefschrift met de titel ‘De redelijk handelende aanbesteder. Over de wisselwerking tussen het Europees aanbestedingsrecht en het Nederlands verbintenissenrecht bij een aanbestedingsprocedure’. Zij voert haar onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam primair uit binnen het expertisecentrum Public Contract Law & Governance. Dit expertisecentrum richt zich op overheidscontracten, aanbestedingen, verdeling van schaarste, publiek-private rechtsverhoudingen, semipublieke instellingen en de verdeling van verantwoordelijkheden op de markt. Daarnaast maakt zij onderdeel uit van het Centre for Climate Change, Corporations and the Law. Op dit moment is Sophie bezig met een empirisch-juridisch onderzoek naar duurzaam aanbesteden.

Voorervaring

  • Advocaat ruimtelijk bestuursrecht en bouw- en aanbestedingsrecht, SIX Advocaten, Amsterdam, 2009-2010
  • Advocaat ruimtelijk bestuursrecht en bouwrecht, AKD, Rotterdam, 2006-2009

Opleiding

  • Universiteit van Amsterdam, Nederlands Recht

Bijzonderheden

  • Coördinator en docent aan de VU Law Academy (Leergang Aanbestedingsrecht voor Juristen, Leergang Aanbestedingsrecht voor Inkopers, Leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor Inkopers, Masterclasses Aanbestedingsrecht)
  • Docent aan het Instituut voor Bouwrecht (IBR)
  • Auteur van verschillende publicaties in onder andere het Tijdschrift voor Aanbestedingsrecht en Staatssteun (TA), Jurisprudentie aanbestedingsrecht (JAAN) en Maandblad voor Vermogensrecht (MvV)