Zara Gulikers is gespecialiseerd in bouw- en aanbestedingsrecht en heeft ook ruime ervaring in het vastgoedrecht en de transactiepraktijk. Zij adviseert en procedeert over omvangrijke bouwprojecten en complexe aanbestedingsprocedures. In het bijzonder heeft Zara affiniteit met het juridisch doorgronden van technische vraagstukken in grote projecten.   

Zara wordt door cliënten in het bijzonder gewaardeerd om haar pragmatische aanpak; zij is benaderbaar en houdt de (bestuurlijke) context van de zaak in het oog.

Voorervaring

  • Advocaat bouw- en aanbestedingsrecht, Houthoff, Rotterdam, 2020 – 2021
  • Advocaat real estate transactions (vastgoedtransacties, huurrecht), Houthoff, Rotterdam, 2018 – 2020
  • Paralegal real estate transactions, Houthoff, Rotterdam, 2017 – 2018

Opleiding

  • The Law Firm School
  • Universiteit Leiden, Civiel recht (LLM)
  • Universiteit Leiden, Rechtsgeleerdheid (LLB)

Rechtsgebiedenregister

Zara Gulikers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de rechtsgebieden Aanbestedingsrecht en Vastgoedrecht geregistreerd. Zij behaalt ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten ten minste tien opleidingspunten per geregistreerd rechtsgebied.