Nienke Keus is een gekend en erkend specialist in het aanbestedingsrecht en het bouwrecht. Dit terrein beheerst zij in de volle breedte. Zij heeft dan ook zeer ruime ervaring als adviseur bij het opzetten en begeleiden van complexe aanbestedingsprocedures en als procesadvocaat.

Nienke begeleidt veel renovatieprojecten (historische bouwwerken en tunnels) en grote infrastructurele projecten (rijkswegen en railinfrastructuur), zowel tijdens de aanbesteding als de uitvoeringsfase. Vanwege haar uitgebreide ervaring op dit vlak is zij lid van de Corporate Tenderboard van Rijkswaterstaat.

Nienke begeleidt daarnaast veel aanbestedingen in de zorg en na opdrachtverlening adviseert zij over vraagstukken met betrekking tot de uitvoering van de zorgcontracten (onder andere zorg onder de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning).

Nienke is een toegankelijke, op samenwerking gerichte advocaat. Zij koppelt grondige en actuele kennis van zaken aan een scherp en zakelijk optreden als procesadvocaat en adviseur. Nienke overziet complexe vraagstukken snel en weet deze te vertalen naar praktische en haalbare oplossingen.

Voorervaring

Advocaat bouw- en aanbestedingsrecht, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Den Haag, 2003 – 2009

Opleiding

Universiteit Leiden, Nederlands Recht

Recente zaken

  • Aanbestedingsdeskundige bij ontmanteling en sanering fosforfabriek Thermphos
  • Begeleiding aanbestedingen en advisering in de Zorg
  • Renovatie Domtoren
  • Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam
  • Onderhoud en uitbreiding metro- en traminfrastructuur gemeente Amsterdam

Rechtsgebiedenregister

Nienke Keus heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de rechtsgebieden Aanbestedingsrecht en Bouwrecht geregistreerd. Zij behaalt ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten ten minste tien opleidingspunten per geregistreerd rechtsgebied.